PROFIL

Malgorzata Grabarczyk

Modersmål: polska

Konferenstolk och översättare i engelska, svenska och polska

Auktoriserad, edsvuren tolk och översättare i språkkombinationen svenska-polska.

Kunder

  • Företag
  • Forskningscentra, högskolor
  • Banker, notarius publicus och auktoriserade revisorer
  • Domstolar och myndigheter
  • Tolk- och översättningsbyråer i Polen, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England och USA

Yrkeshistoria

Högskoleutbildning på tolk- och översättningslinje vid Gdansks universitetet, fakulteten för nordiska språk, Polen (1986)
Flerårig erfarenhet inom tolkning och översättning. Sedan 1992: frilansande tolk och översättare

Medlemskap

Medlem i STP (Polska tolk- och översättareföreningen), sedan 2002 till 2005 ordförande i Gdansk-avdelningen och
TEPIS (Förening för domstolstolkar, ekonomi- och juridiktolkar samt översättare)